IBALI LIKA BUKIWE MBUTHO

Igama lam ndingu Bukiwe Mbutho. Ndazalwa ngo 1966/09/09 ndizalelwa e Mooiplaas e Sotho, ndaza ndakhulela e Silatsha ngenxa ye ngulo yam no Mama wam....