IBALI LIKA SIPHAMANDLA JAMANI

Igama lam ndinguSiphamandla Jamani. Ndizalwa yintombi engasekhoyo uNombuzo Jamani noKhaliphe Mona. Amabanga amaphantsi ndiwenze eIsibane J.P. School, aphezulu amabanga ndawenza eNyameko High School ndaze...